.

Aktualności

13.05.2015 Najszybsze samotne przejście Islandii

Już w lipcu tego roku, Rafał Bauer zmierzy się z jednym z najbardziej nieprzyjaznych krajobrazów na Ziemi i zrobi to w rekordowo szybkim czasie. Celem jest samotne przejście Islandii z punktu najbardziej wysuniętego na północ -Rifstangi, do tego najniżej na południu - Kotlutangi. Bez odbioru żywności w trakcie wyprawy i bez pomocy z zewnątrz. 560km, 13 dni, 25 kg na plecach. Więcej

01.10.2014 Olek Ostrowski zjeżdża na nartach z Cho Oyu!

W 2004 roku Olaf Jarzemski na snowboardzie, dziesięć lat później Olek Ostrowski na nartach zjeźdża z Cho Oyu. Więcej

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ”

“Wprowadzenie nowych modeli odzieży o wysokiej skuteczności termoizolacyjnej oraz dostosowanych parametrach użytkowych poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji komputerowej"
Beneficjent: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska
WND-RPSL.01.02.03-00-184/09-02
koszt całkowity: 1 535 980,00
kwota wydatków kwalifikowanych: 1 259 000,00
wartość wsparcia: 750 000,00

Projekty współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl